BB.S Jeans basic slim denim blue (3378) denim blue